Voor een vrijblijvend gesprek mail naar info@vytl.nl of bel naar 088 1443420.

Het verhaal van Sport4Connect

Naar overzicht
“VytL heeft, voor ons project Fit4Work, het programma ontwikkeld en uitgevoerd. Het doel van het project was om deelnemers door middel van sport en bewegen, te activeren en te laten participeren naar (vrijwilligers)werk. Dit project is geslaagd en er zijn mooie resultaten behaald. Eindresultaat van het project is dat een aantal deelnemers een mooie (vrijwilligers)werkplek hebben gevonden en persoon zelfs betaald werk. VytL werkt professioneel en is voor ons een betrouwbare partner gebleken met wie het prettig samenwerken is.”