Voor een vrijblijvend gesprek mail naar info@vytl.nl of bel naar 088 1443420.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

VytL verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op deze website, via portals en in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

VytL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

VytL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te leveren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of leaflet
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Jou te kunnen selecteren en uitnodigen voor een sollicitatie
 • VytL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of het belang van selectie van nieuwe collega’s.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor de levering, uitvoering en de (financiële) transacties. Ook verwerken wij op basis van een wettelijke verplichting.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

VytL maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

VytL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Voor nieuwsbrieven en als je hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden, worden jouw gegevens zolang bewaard tot je dit opzegt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

VytL deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan wel voor gerechtvaardigd belang en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VytL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VytL jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.