Voor een vrijblijvend gesprek mail naar info@vytl.nl of bel naar 088 1443420.

Gezond gedrag stimuleren

Gezond gedrag stimuleren bij medewerkers werpt zijn vruchten af.

Als organisatie heb je er veel baat bij wanneer je gezonde medewerkers in dienst hebt. Gezonde medewerkers zijn productiever en leveren dus een grote bijdrage aan de inkomsten van de organisatie. Daarnaast zijn ze meer betrokken en minder afwezig door ziekte op het werk.

De grote vraag is dan ook, hoe kun je dit stimuleren en wat neem je dan mee? Vanuit de theorie ‘Positieve gezondheid’ bekijken wij gezondheid vanuit meerdere aspecten. Niet alleen gezond eten heeft invloed op gezondheid, ook voldoende sociale contacten. Dit kan een goede aanpak om gezond gedrag te stimuleren bij medewerkers een uitdaging maken. In dit artikel geven we enkele voorbeelden wat je als organisatie kan inzetten.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Een PMO kan op vele manieren tot uiting komen, afgestemd op de branche. Zo ontvangen medewerkers vaak een online vragenlijst en krijgen ze verschillende onderzoeken denkende aan het meten van bloeddruk, bloedonderzoek, lichaamssamenstelling en hartrisico.

De uitslagen van het PMO worden aan de medewerker teruggekoppeld. Dit geeft voor de medewerker duidelijkheid over de lichamelijke en psychische gezondheid.

Wij werken samen met TIGRA voor het afnemen van de PMO.

Door resultaten van o.a. metingen en vragenlijsten te verwerken, geven TIGRA en VytL op een heldere manier inzicht in vitaliteit voor zowel medewerker als organisatie. Wij brengen gezondheidswinst in kaart en meet de effectiviteit van interventies.

Nudging

Nudging houdt in dat er kleine duwtjes in de rug van de medewerkers worden gegeven. Het inzetten van nudging kent vele voordelen. Zo behouden medewerkers hun keuzevrijheid, het is een makkelijke manier om gezond gedrag te stimuleren en je kan het inzetten wanneer er een klein budget beschikbaar is. Het is gericht om automatisch gedrag te beïnvloeden (het grootste gedeelte van ons gedrag is automatisch en niet gepland, waardoor hier veel winst te behalen valt).

Enkele voorbeelden van Nudges zijn de gefrituurde snacks in de kantine verplaatsen zodat ze niet in het directe gezichtsveld staan of posters die vertellen hoeveel minuten je moet springen om 1 paasei te verbranden. In elke branche is dit goed in te zetten. Wanneer er personeel laaggeletterd is, werkt dit vele malen beter dan het verschaffen van informatie over gezondheid.

Faciliteer

Maak het je medewerkers zo gemakkelijk mogelijk door als werkgever verschillende zaken te faciliteren. Je kan er alle kanten mee op. Denk hierbij aan workshops, fruitmanden, trainingen op locatie of bijvoorbeeld een inloopspreekuur bij een (leefstijl)coach. Hoe makkelijk is het dat wanneer het kantoor om 18.00 uur dichtgaat, je wordt opgewacht door de bootcamp trainer?

Dit betekent niet dat alles vanuit de portemonnee van de werkgever hoeft te komen. Je kan het ook samsam doen of neerleggen bij de medewerkers.

Bedrijfscultuur aanpassen

Verschillende gebeurtenissen in het leven halen ons uit balans. Wij als mensen hebben de tijd nodig om te wennen aan nieuwe situaties of om iets te verwerken.

Wanneer het mogelijk is om alles te bespreken binnen een organisatie, voelen medewerkers ook eerder de ruimte om zaken te delen. Wanneer iets vroegtijdig wordt aangegeven, des te meer tijd heeft de organisatie om ondersteuning te bieden, zodat kort of langdurige uitval voorkomen kan

Geef medewerkers zelf de verantwoordelijkheid

Het Huis van Werkvermogen is een mooie tool die HR-professionals of leidinggevenden kunnen inzetten om af te stappen van traditionele functioneringsgesprekken en meer regie neer te leggen bij de medewerkers. Het werkvermogen geeft aan in welke mate een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn/haar huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. De basis van het huis of het fundament van een goed werkvermogen is de gezondheid van de medewerker. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Er zijn vele mogelijkheden om gezond gedrag te stimuleren bij medewerkers. Om de succesfactor zo groot mogelijk te krijgen, adviseren wij eerst te onderzoeken waaraan medewerkers behoefte hebben én waar ze bepaalde ongemakken ondervinden. Zo verspil je geen energie en geld in initiatieven die geen rendement opleveren.