Voor een vrijblijvend gesprek mail naar info@vytl.nl of bel naar 088 1443420.

Werkstress door onzekerheid

“Hoe moet je omgaan met onduidelijkheden binnen je bedrijf en onzekerheden of angst bij je werknemers?”

Een van de grootste oorzaken van werkstress is onduidelijkheid. Onduidelijkheid over wat een werkgever of leidinggevende van je verwacht, wat collega’s van je willen, een (tegenstrijdig of vaag) bedrijfsbeleid en/of (toekomstige) ontwikkelingen binnen het bedrijf. Ontwikkelingen die geheid invloed op jou of je werkzaamheden hebben, alleen waarvan jij niet weet in welke vorm. Onduidelijkheid maakt werknemers onzeker en angstig en zorgt ervoor dat ze nog minder zin krijgen in verandering. En dat terwijl flexibiliteit vandaag de dag steeds noodzakelijker is, omdat onze omgeving snel verandert. Of we het nu willen of niet. Hoe je met onduidelijkheden binnen je bedrijf kunt omgaan? En hoe je onzekerheden en angsten bij je werknemers kunt wegnemen? We leggen het je uit!

 

Onduidelijkheden binnen je bedrijf

Onduidelijkheid is niet iets van de laatste jaren, maar anno 2021 valt het wel extra op. De coronacrisis is daar mede schuldig aan, want ook daarvan weet niemand hoe lang de situatie nog duurt en welke impact dat zal hebben op bedrijven én levens. Genoeg reden voor onzekerheid en frustratie. Wij mensen houden niet van onduidelijkheid. Doe ons maar klinkklare taal. Een doel, een eindpunt. Iets om naartoe te werken. En laat dat nu net ontbreken. Hoe je dat enigszins oplost om angst en onzekerheid weg te nemen? Door controle uit te oefenen op zaken waar je wél invloed op hebt en die er toe doen.

Blijf communiceren, wees transparant en eerlijk naar je werknemers toe. Ook als je geen feiten of cijfers hebt en het antwoord gewoon even niet weet. Op die manier wek je vertrouwen op. Biedt een veilige setting en creëer ruimte (in de planning) om in gesprek te kunnen en blijven gaan. Vraag je werknemers wat ze nodig hebben om onduidelijkheden te verminderen. Zo verminder je onzekerheid en dus werkstress.

Onzekerheden en angst bij medewerkers

Onzekerheid vormt vaak een belemmering. ‘Blijft mijn functie bestaan?’ Of: ‘Doe ik mijn werk goed genoeg (vanuit huis)?’  Zijn typische voorbeelden van dingen die je werknemer zich kan afvragen. Vragen die leiden tot werkstress, verkeerde prioriteiten en soms stilte. Je werknemer kan bijvoorbeeld niet meer durven te vragen. Onzekerheid leidt namelijk niet alleen tot werkstress, maar heeft ook een negatief effect op assertiviteit. Met assertiviteit bedoelen we het kunnen uiten van gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Onzekerheid staat daarnaast ook prestatie en persoonlijke groei in de weg. Hoe je onzekerheid kunt wegnemen?

Om onzekerheid en werkstress bij je werknemer te kunnen wegnemen moet je het allereerst herkennen en signaleren, als werkgever of leidinggevende. Onzekerheid ligt niet altijd aan de oppervlakte van iemands gedrag. Het kan goed zijn dat een medewerker bepaald gedrag compenseert door zeer assertief of agressief gedrag te vertonen. De onzekere werknemer is dus niet altijd de werknemer die stil in een hoekje zit.

Een onzekere werknemer (met werkstress):

  • Laat zich weinig zien
  • Komt weinig voor zijn of haar eigen mening op
  • Wil graag alles ‘goed’ doen
  • Wil graag alles alleen doen
  • Vertoont vaak ‘please gedrag’
  • Bijt vaak snel van zich af
  • Kan niet goed met kritiek of feedback omgaan

Als leidinggevende (of werkgever) is het belangrijk om te kijken of deze onzekerheid wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis, vaardigheid of dat er een andere onderliggende oorzaak is. De ene werknemer accepteert wellicht in eerste instantie alle (nieuwe) taken uit angst voor afwijzing, maar zal in een later stadium hierdoor minder productief zijn of worden. Een ander zal juist veel weerstand vertonen door de (veranderende) werkzaamheden, waardoor hij/zij ook minder productief is of zal zijn.

Probeer er daarom voor te zorgen dat iedere werknemer werk kan uitvoeren dat bij hem of haar past en waarbij zijn of haar kwaliteiten zo optimaal mogelijk worden ingezet. Bespreek dit (als leidinggevende) met hen. Hoe zien jouw werknemers hun ideale taken voor zich? En hoe zou dat wel of niet passen binnen jouw bedrijf? Medewerkers zullen zelfverzekerder zijn als ze werk kunnen uitvoeren waar ze goed in zijn. Werk dat ze waardering oplevert. Als je werknemer er (nieuwe) taken bijkrijgt, geef hem of haar dan ruimte om te kunnen leren van fouten.

Het is van groot belang dat werknemers goed leren omgaan met hun onzekerheden en angsten. Het is een grote meerwaarde voor je organisatie of bedrijf om zelfverzekerde medewerkers te hebben. Zelfverzekerde medewerker zijn niet alleen productiever, maar ook daadkrachtig en assertiever én ervaren minder werkstress. Want zoals de kop en intro van dit artikel al deden vermoeden: onzekerheid leidt tot werkstress. Minder stress en minder angst zorgt voor een lager (risico op) ziekteverzuim.

Wil je weten wat VytL hierin voor voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op!

Referenties:

Briscoe, J.P., Henagan, S.C., Burton, J.P., Murphy, W.M. (2012). The differing roles of protean and boundaryless career orientations. Journal of Vocational Behavior, 80, 308 – 316.

Cozijnsen, A.J. (2013). Organisatie en verandering in praktijk. Geraadpleegd van https://www.conceptuitgeefgroep.nl/documents/ot/inkijkexemplaar-organisatie-en-verandering-in-de-praktijk.pdf

Näswall, K., De Witte, H., Chirumbolo, A., Goslinga, S., Hellgrenn, J., & Sverke, M. (2002). Who feels job insecurity? What characterizes insecure workers in Europe? Geraadpleegd van http://nile.lub.lu.se/arbarch/saltsa/2002/wlr2002_06.pdf#page=71

O’Connor, P.J., Becker, K., & Bell., S. (2017). Embracing ambiguity in the workplace: A new measure of tolerance of ambiguity. Geraadpleegd van https://eprints.qut.edu.au/108255